Tele-sekretariaat voor de Kempen

Ook de telefoonzone 014 krijgt een tele-sekretariaat. Nadat in Ronse, Antwerpen en Luik reeds gelijkaardige initiatieven van start gingen, zal binnen enkele weken ook vanuit Herentals deze dienstverlening aan de vrije beroepen worden aangeboden. Voorlopig is het enkel nog wachten op de telefoonlijn van de RTT.

Het beginsel van een tele-sekretariaat is relatief eenvoudig. Vooral mensen met een vrij beroep, die niet altijd thuis zijn om zelf de telefoon op te nemen, kunnen zich via een doorkiestoestel aansluiten op deze dienstverlening. Op het sekretariaat verschijnt op de computer voor welke klant er gebeld wordt, en de sekretaresse weet meteen in wiens naam zij de telefoon moet opnemen. De klant aan de andere kant van de lijn zal nooit kunnen vermoeden dat de telefoon niet bij zijn huisdokter of loodgieter wordt opgenomen.

De voordelen liggen voor de hand. Wie weinig thuis is, kan zijn klanten via het tele-sekretariaat toch van dienst zijn. Afspraken kunnen hier genoteerd worden. Wanneer het bijvoorbeeld een postorderbedrijf betreft, kunnen hier zelfs bestellingen worden opgenomen. In het eenvoudigste geval, wanneer de telefoniste louter kan vragen van later terug te bellen, is deze oplossing nog altijd heel wat prettiger dan een onpersoonlijk antwoordapparaat.

Initiatiefnemer Paul Goris, die de oprichting van zijn tweemansbedrijf samen met het Kempisch innovatie- en technologiecentrum Innotek zorgvuldig heeft afgewogen, is ervan overtuigd dat er een markt bestaat voor zijn initiatief. Het sukses van gelijkaardige ondernemingen wijst reeds in dit richting, en bovendien is iedereen met een vrij beroep een potentiële klant. Voorlopig wil Goris zijn aandacht toespitsen op de Kempen, later eventueel ook op het noorden van de provincie Limburg.

De investeringen die met de oprichting van het bedrijf gepaard gaan, zijn relatief gering. Een half miljoen volstaat voor de telefoonapparatuur, de centrale en de computer. Het loon van de sekretaresse die de telefoon moet opnemen, zal dan ook het gros van de kosten uitmaken. De onkosten voor de klant zullen bestaan uit het huren, leasen of kopen van een doorkiestoestel, en uiteraard uit het abonnementsgeld voor de service. Voor een dienst van 6 dagen per week, tien uur per dag, schommelt die rond de 5.000 B.fr. per maand. Dat belet uiteraard niet dat men zich ook slechts voor bijvoorbeeld één dag per week kan abonneren.

Het nieuwe bedrijf zal binnen een tweetal weken van start kunnen gaan. Voorlopig wacht het nog op zijn meest vitale onderdeel: de telefoonaansluiting.LH

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud