'Telebewaking brengt meer loze oproepen politie mee'

(tijd) - Fedelec, een belangenvereniging van de beveiligingsinstallateurs, stelt dat er meer onnodige politietussenkomsten zijn wanneer een alarmcentrale een oproep na inbraakalarm via telebewaking verifieert dan wanneer de gebruiker of zijn contactpersoon dat zelf doet. Daarmee gaat Fedelec in tegen het pleidooi voor het veralgemeende gebruik van telebewakingsdiensten, dat de Alarm Industrie Associatie (AIA) gisteren in deze krant hield.