Telecom Italia aantrekkelijker dan voor fusiebericht

In juli 2001 namen Pirelli, onder leiding van Tronchetti Provera, en Benetton via het vehikel Olimpia de controle over van Olivetti, op zijn beurt meerderheidsaandeelhouder van Telecom Italia. Sindsdien leed het aandeel Telecom Italia onder de speculatie rond de fusie van Olivetti en Telecom Italia. De vrees bestond dat de minderheidsaandeelhouders van Telecom Italia niet rechtvaardig zouden behandeld worden. Deze vrees is vorige week uitgekomen, waarop beurshuizen het advies voor Telecom Italia verlaagden. Langs de andere kant kan de groep mogelijk de waarderingskloof met de sector dichten.De aandeelhouders van Telecom Italia krijgen voor elk aandeel TI zeven nieuwe aandelen Olivetti, dat vervolgens de naam verandert in Telecom Italia. Alle aandeelhouders van Olivetti krijgen de kans om uit de constructie stappen. Ze hebben recht op 1,01 euro per aandeel, de gemiddelde koers over de afgelopen zes maanden. De koers van Olivetti steeg na het nieuws van 0,85 euro naar 0,92 euro. Telecom Italia gaat extra schulden aan voor 9 miljard euro, waarvoor naar verwachting 5,8 miljard euro dient om de Olivetti-aandeelhouders uit te betalen (in de veronderstelling dat enkel Olimpia niet ingaat op het recht van uitbetaling). De rest van het geld dient om Telecom Italia-aandeelhouders uit te betalen tegen minimum 7 euro per aandeel. Maar met de overgebleven 3,2 miljard euro kan slechts 6 procent van de TI-aandelen opgekocht worden. Bijgevolg ligt de koers 15 procent onder dit overnamebod. Olimpia zal overblijven met een belang van maximaal 20% in de fusiegroep.De minderheidsaandeelhouders van Telecom Italia voelen zich terecht benadeeld. De schuldenlast van Telecom Italia stijgt van 18 tot 44,8 miljard euro, mede door de gulle uitbetaling aan de Olivetti aandeelhouders. Een rist beurshuizen, waaronder CSFB en ING, verlaagden prompt de rating voor Telecom Italia tot neutraal of verkopen. De koers van Telecom Italia viel terug van 5,9 naar 5,3 euro, maar dit verlies is reeds weggewerkt met de hulp van de marktrally in de voorbije week. Telecom Italia plant de schuldenberg af te bouwen tot 34,4 miljard euro tegen 2004, onder meer door de verkoop van de beursgenoteerde telefoongidsdivisie Seat Pagine Gialle. Hierdoor zal het kredietratingbureau S&P de BBB+ rating voor Telecom Italia allicht behouden. Bovendien leidde de onzekerheid over een mogelijke fusie tot een lagere waardering tegenover de sector. De ondernemingswaarde/bedrijfskasstroom voor 2003 van Telecom Italia stijgt wel van 4 naar 4,8 door de hogere schuldenlast, maar blijft lager dan de andere telecomaandelen (zie cijferpaginas). Bovendien bedraagt het dividendrendement 5 procent. Tronchetti Provera belooft dat het dividend behouden blijft en dit is financieel ook mogelijk. Nu de Italiaanse saga naar haar einde loopt, kan de telecomoperator op lange termijn wanneer de verontwaardiging uitdooft - de waarderingskloof met de sector dichten. Bovendien verandert Telecom Italia van een niet-inneembare burcht in een van de aantrekkelijkste overnameprooien. Telecom Italia genereert jaarlijks 5 miljard euro vrije kasstromen terwijl het percentage vrij verhandelbare aandelen zal oplopen tot minimum 75 procent. CDR