Telecomoperatoren volgen hervorming regelgever argwanend

(tijd) - De in het Platform van Telecom Operators & Service Providers verenigde concurrenten van Belgacom volgen de hervorming van het BIPT, de regelgever voor de sector, met argusogen. De ministerraad staat op het punt de hervorming door te voeren. Het Platform vreest echter dat die oefening te veel nadruk zal leggen op een nieuw statuut en te weinig op voldoende middelen om krachtdadig op te treden als regelgever.