Telefoontje naar Serge Dassault kan Guy Coëme fataal worden

(tijd) - 28 april 1989, 13 u 30: de ministerraad die de bestelling voor de elektronische beveiliging van de F16's van de Belgische luchtmacht aan de Franse vliegtuigbouwer Dassault toekent, loopt ten einde. 28 april 1989, 13u57: Guy Coëme belt vanop zijn kabinet Serge Dassault op. Dat telefoontje kan de gewezen minister van Defensie nu de das omdoen. Want volgens het rapport dat procureur-generaal Liekendael van het Hof van Cassatie de Kamer overhandigde, vormt het alvast 'de meest ernstige aanwijzing' van de rol die Guy Coëme gespeeld heeft om de bestelling in het kamp van Dassault te doen belanden.Het rapport waarmee Liekendael de verwijzing vraagt van Guy Coëme naar het Hof van Cassatie voor diens aandeel in de Dassault-affaire, telt 33 bladzijden en een dik pak bijlagen. De procureur-generaal stelt hierin dat er sinds het rapport dat haar voorganger Jacques Vélu in oktober 1995 over de Agusta- en Dassault-affaire bij de Kamer indiende, tal van bijkomende aanwijzingen zijn van de persoonlijke betrokkenheid van Guy Coëme in de Dassault-affaire. Op basis van het rapport-Vélu besliste de Kamer in 1995 Willy Claes voor zowel het Agusta- als het Dassault-dossier naar Cassatie te verwijzen. Coëme werd enkel voor het Agusta-dossier verwezen; voor diens betrokkenheid in de Dassault-affaire vroeg de Kamer dat Cassatie meer onderzoek zou verrichten. Het is die vraag die uiteindelijk geleid heeft tot het rapport dat Eliane Liekendael deze week bij de Kamer heeft ingediend.