Telefusion komt in handen van Expert-groep

(tijd) - De hifi-distributieketen Telefusion, die eind juni failliet ging, wordt overgenomen door de inkoop- en marketinggroepering Expert. Die betaalt 136 miljoen voor de overname van het volledige actief. Daaronder de 40 handelsvestigingen en de hoofdzetel in Brussel. Het overnamebod werd donderdag door de Rechtbank van Koophandel in Brussel gehomologeerd. Het is evenwel nog mogelijk dat Eldi, de tweede kandidaat-overnemer, derdenverzet aantekent. Volgens curator Jean-Pierre Walravens is de zaak wel degelijk beklonken. Hoewel in de sector van de consumentenelectronica (bruingoed) werd betwijfeld of Telefusion nog ooit zou kunnen worden heropgestart, kon curator Jean-Pierre Walravens na weken onderhandelen twee kandidaat-overnemers naar de eindmeet trekken: de groepering Expert en de winkelketen Eldi. Eén van de verschilpunten tussen de twee biedingen was dat Eldi niet geïnteresseerd bleek in de hoofdzetel in Brussel. Expert was dat wel en wil trouwens zijn hoofdzetel verhuizen van Machelen (Vilvoorde) naar het vroegere hoofdkwartier van Telefusion in Vorst.