'Telekommarkt niet sneller liberalizeren dan EU vraagt'

(tijd) - De regering nam gisteren een principieel standpunt in betreffende de regulering en liberalizering van de telekommunikatiemarkt in ons land. Voor de gereserveerde telekomdiensten - spraaktelefoon en semafoon - houdt de regering vast aan het monopolie van Belgacom tot de uiterste vervaldag van 1 januari 1998, waarop deze diensten van de Europese Unie in konkurrentie moeten komen.Voor andere diensten wordt een 'prikkelkonkurrentie' bepleit, die niet verder gaat dan wat de Europese Unie verplicht of zinnens is te verplichten.