Telekommunikatiesektor bereidt zich voor op 1992

"De eenmaking van de Europese markt bevat een groot aantal uitdagingen voor de exploitanten in de telekommunikatiesektor, ook voor de RTT. Het is bijgevolg noodzakelijk een overkoepelende struktuur op te zetten tussen de verschillende ministers en departementen om 1992 in de telekommunikatiesektor voor te bereiden. De stuurgroep Telecom 92 stelt zich als doel de projekten van de Europese gemeenschap op het vlak van de telekommunikatie verder op te volgen en het Belgisch antwoord daarop te koördineren. We nemen niet langer een defensieve stelling in van klachten en protesten maar we willen 1992 offensief aanpakken.' Dit zegden PTT-minister Freddy Willockx en staatssekretaris Anne-Marie Lizin gisteren op een perskonferentie waar de nieuwe stuurgroep werd voorgesteld.