Telematicakennis objectief overdragen aan KMO's

Informatietechnologie en telematica vormen de snelst groeiende sectoren ter wereld. Ze zijn ook van groot strategisch belang in alle handels-, industriële en dienstverlenende ondernemingen. Zaken als gecomputeriseerd voorraadbeheer, fax, Electronic Data Interchange (EDI), telebankieren en telebestellen zijn stuk voor stuk telematicatoepassingen die in grote en kleine bedrijven grondige veranderingen kunnen teweegbrengen en een invloed uitoefenen op de concurrentie. Maar hoe leer je er mee omgaan en hoe maak je een keuze in het aanbod daartoe? 'ER ZIJN ZOVEEL bomen gekomen, dat de mensen het bos niet meer zien', zegt Rita Sepelie van Strategisch Plan voor het Arrondissement Mechelen, de contactpersoon van het Interreg-project MOTO. 'Daarom willen wij een lesaanbod ontwikkelen rond telematica dat specifiek is toegesneden op de behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen in het Benelux Middengebied. De modulair opgevatte cursus kan ook objectieve informatie brengen rond aanschaf van telecom- en telematica-apparatuur. Overigens voegde de samenwerking met Nederland er nog een bijzondere waarde aan toe.'