Telenet is meer dan een politiek concept

BRUSSEL (tijd) - Het politiek geïnspireerd project Telenet Vlaanderen heeft plaats gemaakt voor Telenet Holding NV en Telenet Lokaal Net NV. Op de persvoorstelling van gisteren werd gehamerd op het bedrijfskarakter van Telenet. De presentatie gebeurde door leden van het directiecomité ad interim. In tegenstelling tot wat algemeen werd verwacht was geestelijke vader minister-president Luc van den Brande niet aanwezig en waren de intercommunales slechts symbolisch vertegenwoordigd.De partners hebben de onderhandelingen met succes afgerond. Het voorbehoud van sommige partners behelst enkel de ratificatie door de raad van bestuur. Bij enkele intercommunales dient de algemene vergadering te beslissen over de aanpassing van de statuten.