Advertentie
Advertentie

Telerad meldt alarm automatisch

(belga/tijd) - De federale minister van Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne, woonde gisteren op het Federale Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) een demonstratie bij van de werking van Telerad, het netwerk dat de radioactiviteit in de lucht en de rivieren meet. Telerad bestaat uit 212 bakens, gespreid over het hele grondgebied, die permanent metingen uitvoeren. Ze staan onder meer rond de nucleaire installaties van Tihange, Doel, Mol, Fleurus en bij de Franse grens in de omgeving van de kerncentrale van Chooz, alsook in de agglomeraties in de buurt van deze installaties.Het gaat in feite om een alarmsysteem waarmee de radioactiviteit direct gemeten wordt. Bij een overschrijding van de norm, worden de gegevens gebruikt om het gevaar in te schatten en zo nodig het nucleaire rampenplan in werking te stellen. Sinds kort is het systeem in staat alarmsignalen van de bakens automatisch door te geven aan het FANC.BetrouwbaarTelerad wordt sinds 1 september 2001 door het FANC beheerd. Het agentschap trad op die datum in werking, zeven jaar na de oprichting ervan. De saga van het FANC kende vorige week vrijdag haar laatste episode met de benoeming van de raad van bestuur door de ministerraad.Duquesne zei dat hij er zich sinds zijn aantreden op Binnenlandse Zaken op toegelegd heeft van het agentschap een werkbaar instrument te maken. Hij nam de besluiten en verhoogde de middelen.Uit een doorlichting van Telerad bleek dat het meetnet betrouwbaar was, maar dat de alarmsignalen van alle bakens automatisch doorgegeven moesten worden. Daartoe werd het informaticasysteem gewijzigd.