Telindus: Nederlands order van 1 mln. gulden

(tijd) - Telindus Nederland heeft een exclusieve samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Nederlandse PTT Telecom; de samenwerking omvat de levering van message handling apparatuur van Telindus aan de PTT, die op exclusieve basis de apparatuur aan de Nederlandse markt zal leveren. In beginsel betreft het een order ter grootte van tientallen apparaten, met een omvang van bijna een miljoen gulden op jaarbasis.