Advertentie
Advertentie

Telinfo puurt mooie cijfers uit drastische schuldenafbouw

(tijd) - De op de beurs genoteerde electronica-groep Telinfo boekte over de eerste zes maanden van dit jaar een winst voor belasting van 69 miljoen frank. Over dezelfde periode van het jaar voordien beliep de brutowinst slechts 56 miljoen frank. Een gunstige zaak is bovendien dat het bedrijf gedurende het eerste halfjaar van 1995 voldoende liquiditeiten heeft gegenereerd om zijn netto bankschulden op korte termijn drastisch te reduceren. Met de resultaten van het eerste halfjaar in handen, is het bestuur van Telinfo van mening dat 1995 een positief boekjaar wordt. Het voorbije halfjaar was voor Telinfo opnieuw een periode van zware ingrepen met een belangrijke invloed op de geconsolideerde cijfers. Telinfo verkocht per 30 juni vier ondernemingen uit zijn divisie toepassingssoftware - te weten Telinfo Integrated Systems, Telinfo Integrated Systems Luxembourg, Telinsys en Stesud - aan Ernst & Young Management Consultants. De vier bedrijven samen zijn over het eerst halfjaar goed voor een omzet van 535 miljoen frank, een winst van 10 miljoen frank en een cashflow van 20 miljoen frank.