Tellen en meten om de wereld te bevatten

(tijd) - Een, twee, drie_. zesentwintig stappen van de ene kant van de speelplaats naar de andere. Wat iedereen als kind allicht wel eens deed - de stappen tellen van hier naar ginds - doet de in 1935 in Paramaribo geboren Nederlandse kunstenaar Stanley Brouwn al jaren obsessief. Hij telt zijn stappen, meet ruimtes op en vergelijkt maten met elkaar. In het Van Abbemuseum in Eindhoven loopt nog tot half april een overzichtstentoonstelling van zijn werk.