Ten laste nemen van verliezen

(van een medewerker)