Advertentie
Advertentie

Tender Nationale Bank: geen toewijzingen

BRUSSEL (reuter/tijd) - De Nationale Bank heeft gisteren via de hoeveelheidstender geen likwiditeiten toegewezen aan de banken. Zij bood likwiditeiten aan tegen een rente van 6,25 procent, maar de banken vertoonden geen interesse. Waarnemers merkten op dat de banken zich goedkoper konden financieren op de geldmarkt. Een en ander leidde tot een verkrapping van de geldmarkt, want er verviel een hoeveelheidstender van 30 miljard frank.