Ter plaatse rust

De Amerikaanse markt leek zich weeral thuis te voelen bij deze niveaus. De verslagweek vatte nochtans goed maar aarzelend aan. De cijfers betreffende de werkgelegenheid waren namelijk niet zo eenduidig. De markt had blijkbaar grote moeite om besluiten te trekken. Een terugval in de index van grondstoffenprijzen, stuwde de beleggers echter in de goede richting. De obligatiemarkt keerde positief en de aandelenkoersen volgden braaf. De winsten werden 's anderendaags echter naar het dageinde toe prijsgegeven en dit bij een laag volume.