Terca vergroot nettowinst met een derde

(tijd) - De baksteenproducent Terca maakte in de eerste zes maanden van dit jaar een nettowinst van 426 miljoen frank, dit is 29 procent meer dan de 330 miljoen frank uit de vergelijkbare periode van '94. Bij een licht verhoogde omzet nam de courante nettowinst toe met 22 procent en nam de courante netto cashflow toe met 15 procent. Ook de vooruitzichten voor het tweede halfjaar blijven positief, zegt voorzitter Christian Dumolin.De omzet van de Terca-groep bedroeg 3.963 miljoen frank. Dit is een stijging van ongeveer 1 procent ten opzichte van de 3.934 miljoen frank per einde juni '94. De omzettoename komt volledig voort uit interne groei. Terca zegt dat door technische aanpassingen en produktiviteitsverbeteringen er meer volume geproduceerd werd in de steenbakkerijen dan vorig jaar. Dat stelde het bedrijf in staat om de voorraden aan te vullen tot 'een werkbaar peil'. 'De wachttijden en lange leveringstermijnen die we eind vorig jaar kenden, behoren daarmee tot het verleden', zegt Dumolin. De stocks staan nu weer op het peil van juli vorig jaar.