Terraverde maakt dorre Sahelgrond opnieuw groen

Water vormt voor de landbouw in de Sahellanden een dubbel probleem. Het overgrote deel van het jaar heerst er absolute droogte, en áls het dan even regent, spoelt het gros van de meststoffen in de bodem weg. Dat polymeren hiervoor een oplossing kunnen bieden, was reeds eerder bekend. Professor Van Cotthem van de RUG heeft nu een nieuw produkt ontwikkeld waarin de waterabsorberende kwaliteiten van polymeren bovendien gekombineerd worden met meststoffen en groeistimulatoren. Naam van dit exotisch produkt, dat reeds in Afrika zijn diensten bewezen heeft maar ook in eigen land nuttig kan zijn : Terraverde.