Terreur leidde niet tot verkooporders fondsen

(tijd) - De terreuraanslagen in de Verenigde Staten en de zware inzinking van de beurzen die daarop volgde, hebben de Belgische pensioenfondsen niet aangezet tot verkooporders. Dat leidt Karel Stroobants af uit een enquête die de Belgische Vereniging van Pensioenfondsen (BVPF) onlangs hield bij haar leden. De pensioenfondsen profileren zich dus als stabiele aandeelhouders, laat Stroobants verstaan. De voorzitter van de BVPF merkt tevens op dat de dekkingsgraad van de Belgische pensioenfondsen door de forse beurscorrecties weliswaar gedaald is, maar dat de dekkingsraad zeker niet problematisch is. De dekkingsgraad drukt uit in welke mate de activa van de pensioenfondsen volstaan om de toekomstige pensioenverplichtingen te garanderen. Een onderzoek van Het Financieel Dagblad, de Nederlandse zakenkrant, bracht onlangs aan het licht dat de dekkingsgraad van verschillende Nederlandse pensioenfondsen wel problematisch is. De krant becijferde dat zeker zes grote Nederlandse pensioenfondsen nog maar net de formeel toelaatbare dekking hebben voor hun verplichtingen. Het gaat onder meer om de fondsen van het telecombedrijf KPN, het opslagconcern Vopak, het engineeringbedrijf Stork en de chemiereus Akzo Nobel. Vopak bijvoorbeeld heeft nog slechts 1 procent meer in huis dan nodig is om de pensioenen te kunnen opbouwen en uit te keren. Dankzij de sterke prestaties van de aandelenmarkten de afgelopen jaren konden de Belgische pensioenfondsen een dekkingsgraad van 30 à 35 procent opbouwen. Daarvan hebben de kwakkelende markten vandaag zowat de helft weggevreten. Er is dus nog altijd een aanzienlijke marge, aldus Stroobants. DM