Terug naar het stort Guy Van den Broek

Vlaanderen zal enkele jaren langer dan verwacht zijn stortplaatsen moeten openhouden, omdat het plan om 600.000 ton restafval alternatief te verwerken grotendeels is mislukt. Van de vijf projecten is enkel het Herhof-project van de intercommunales IOK en Igemo in Geel bijna gerealiseerd. Door financiële problemen dreigt ook daar echter een kink in de kabel te komen.