Advertentie
Advertentie

Terugbetaling Maribel-voordeel zou textiel en confectie ruim twee miljard kosten

GENT (tijd) - De belangenorganisaties Febeltex voor de textiel en Kledingfederatie voor de confectie, zijn niet bereid te onderhandelen over terugbetalingsmodaliteiten in verband met Maribel. Bij monde van commissaris Karel van Miert wil de Europese Unie dat de Maribel-voordelen die tussen 1 juli '93 en eind '96 zijn genoten, zouden worden terugbetaald. Wordt de oekaze van Van Miert door de Belgische regering ongenuanceerd uitgevoerd, dan zal dat aan een duizendtal textiel- en confectiebedrijven samen ruim 2 miljard frank kosten. De federaties denken er nog niet aan.Afgelopen zomer kende de textielsector, na jaren moeilijke tijden, eindelijk een opklaring. Die was volledig te danken aan de verzwakking van de Belgische frank tegenover de dollar, de lire en het Britse pond. In een markt die gekenmerkt wordt door zeer scherpe prijzen, was de betere monetaire omgeving voor de Belgische textiel een zegen. Bovendien waren er de voorspellingen inzake een Europese conjunctuurherleving voor '79. De hemel leek op te helderen, maar toen kwam de donderslag. EU-commissaris Karel van Miert is van oordeel dat de Belgische Maribel-operaties concurrentievervalsend zijn. En dus moeten de Maribel-voordelen die de afgelopen drieëneenhalf jaar zijn genoten, worden terugbetaald. Er is wel een zogenaamde 'de minimis'-regeling die zegt dat wie minder dan 100.000 ecu genoot, wordt ontheven van de terugbetaling. De Belgische regering beslist eerstdaags hoe ze de wensen van Van Miert zal uitvoeren.