Terugwerkende kracht fiskaal ontwerp fel gekontesteerd

(tijd) - Uit reakties die we gisteren kregen in verband met de terugwerkende kracht in de fiskale programmawet, blijkt dat daarover het laatste woord nog lang niet is gezegd. In bedrijfskringen wordt de regering ronduit anti-demokratisch handelen verweten.