Tessenderlo Chemie cyclisch en speculatief

Vorig jaar in juni zei voorzitter Gérard Marchal van Tessenderlo Chemie dat de cyclische aard van de groep afneemt. Dat er nog een hele weg af te leggen is vooraleer de groep als defensief zal worden beschouwd, bewijst de daling van het geconsolideerd nettoresultaat met 28,2 procent in 2001. In het huidige beursklimaat is deze cyclische gevoeligheid echter meer een voor- dan een nadeel. Ondanks het mindere economische klimaat ging de omzet met 4 procent de hoogte in. Met uitzondering van de pvc-activiteiten tekenden alle business units een hogere omzet en operationele winst op. In de anorganische chemicaliën steeg de operationele winst met 91 procent vooral als gevolg van de uitzonderlijk hoge prijs voor bijtende soda. Sinds juni 2001 ging de prijs evenwel reeds 63 procent lager. Binnen de afdeling fijnchemie ging de winst 19 procent hoger, evenveel als bij de natuurlijke organische producten. In de plastiekverwerkingsafdeling steeg de operationele winst met 30 procent.Dat de operationele winst desondanks met 19 procent naar beneden ging, komt volledig op rekening van de pvc-afdeling. De operationele winst ging er van +70 miljoen euro in het topjaar 2000 naar -24 miljoen in 2001. De ineenstorting van de pvc-prijzen (-23%) en een sterke toename van de prijs voor de grondstof ethyleen zijn de schuldigen. Het lopend boekjaar dient zich uitdagend aan. Een minpunt is de terugval van de prijs voor bijtende soda. Bijtende soda is een bijproduct voor de productie van chloor dat op zijn beurt gebruikt wordt bij de aanmaak van pvc. Een hogere vraag naar pvc betekent dus een hoger aanbod van het bijproduct bijtende soda, waardoor een prijsstijging onwaarschijnlijk lijkt. Daartegenover staat de consolidatie voor een volledig jaar van twee overnames in de fijnchemiesector tegenover slechts één kwartaal in 2001. De omzet in deze activiteit zal hierdoor toenemen met 40 procent (+4 procent voor de gehele groep) terwijl ook synergie-effecten de marges hogerop moeten helpen. Doorslaggevend is de evolutie van de pvc-activiteiten. In februari en maart was er al een lichte prijsstijging voor pvc als gevolg van de export naar de Aziatische markten waardoor het overaanbod in Europa enigszins afnam. Ook in Europa zijn er indicaties van een toenemende vraag. Voor de wegwerking van de overcapaciteit in de sector is een snel aantrekkende vraag van de eindgebruiker nodig. De aantrekkende economische groei in Amerika is hoopgevend als ze gevolgd wordt door Europa. Een andere oplossing is de sluiting van capaciteit vanwege de minst efficiënte producenten of consolidatie. Tessenderlo is een van de meest kostenefficiënte pvc-producenten en zal zich niet snel geroepen voelen om capaciteit te sluiten. Optreden als speler/prooi in het consolidatieproces valt niet uit te sluiten.Met de situatie van de pvc-markt in het achterhoofd hoeft de aankondiging van hoofdaandeelhouder EMC (40%) dat hij op termijn een verkoop van zijn aandeel in de chemiegroep overweegt, geen ramp te zijn. In een consoliderende markt is Tessenderlo een interessante overnameprooi. Alles samen kan Tessenderlo Chemie dan ook bestempeld worden als een weddenschap op een stevig economisch herstel aangevuld met een speculatief overnametintje. KDL