Tessenderlo Chemie: formeel geen gesprek met Aquitaine

(tijd) - Het chemiebedrijf Tessenderlo Chemie stelt in een reaktie op het artikel in deze krant gisteren over een mogelijke opslorping van het bedrijf door de Franse groep ELF-Aquitaine, dat er formeel geen enkel toenaderingsplan bestaat. Er worden op dat vlak dan ook geen besprekingen gevoerd tussen enerzijds Entreprises Minière et Chimique (EMC), een groep die voor 100 % in handen is van de Franse staat en die 64 % van het aandelenkapitaal van Tessenderlo Chemie bezit en anderzijds Elf-Aquitaine. Tessenderlo Chemie voegt er in een mededeling nog aan toe dat de groep TC een koherent industrieel geheel vormt. Daarenboven slaagde Tessenderlo Chemie er de afgelopen jaren in een leiderspositie op te bouwen voor heel wat produkten op Europees vlak. Tessenderlo Chemie beschikt ook over voldoende financiële middelen om geheel zelfstandig de eigen ontwikkeling te verzekeren, aldus een mededeling vanuit de administratieve zetel te Brussel.