Advertentie
Advertentie

Test Aankoop is erg ontgoocheld over verzekeringsbeleid van Wathelet

BRUSSEL (tijd) - De verbruikersvereniging Test Aankoop wil dat minister van ekonomische zaken Wathelet het konsumentenbelang in verzekeringszaken nauwer ter harte neemt. Zijn beleid is niet rechtlijnig. Hij toont zich wel een fervent aanhanger van het konsumentenbelang maar in de praktijk komt daar niet veel van terecht.Dat zegt Jean-Paul Coteur, de verzekeringsspecialist van Test Aankoop. De organizatie wil dat de minister op een viertal terreinen meteen aktie onderneemt in het voordeel van de verbruiker. Zo moet de regeling van schade aan verkeersslachtoffers veel sneller verlopen en moet elke autobestuurder het recht krijgen om zich te verzekeren bij een maatschappij naar keuze. Voorts wil Test Aankoop dat het wetsvoorstel over het statuut van de tussenpersonen helemaal herwerkt wordt. Over de Europese interne markt voor verzekeringen die op 1 juli opengaat, zegt de verbruikersvereniging dat ons land de grenzen blijft sluiten voor buitenlandse polissen, met name voor autoverzekeringen. Als daar geen verandering in komt, overweegt Test Aankoop een klacht in te dienen bij de Europese kommissie.