Tewerkstelling in bancaire sektor blijft verder afnemen

(tijd) - De tewerkstelling in de Belgische banksektor nam vorig jaar met 1.291 eenheden of 2,49 procent af, na in 1990 reeds met 1.071 werknemers te zijn gedaald. Per 1 januari 1992 waren er 50.555 personen in de sektor tewerkgesteld. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische Vereniging van Banken (BVB). De tewerkstelling in de banksektor kenden tijdens de jaren zestig en zeventig een ware explosie. In 1960 stelde deze sektor 22.366 personen tewerk, tien jaar later waren dat er al 36.779. Deze twee cijfers hebben uitsluitend betrekking op de leden van de BVB. Vanaf 1980 omvatten de cijfers van de BVB de gehele banksektor. In dat jaar bood de sektor werk aan 49.575 personen. De twee daaropvolgende jaren werd een bescheiden afname genoteerd, om dan tot 1989 ieder jaar lichtjes te stijgen.