Tewerkstelling KS daalt verder

Het totale personeelsbestand van de Kempense Steenkoolmijnen (KS) verminderde van 9.090 per eind maart tot 8.830 personen eind april. Het ingeschreven personeel omvatte eind april 6.458 ondergrondse arbeiders, 1.711 bovengrondse arbeiders, 129 leerlingen en 532 bedienden en kaderleden.