Advertentie
Advertentie

Tewerkstellingsgraad in België ligt onder Europees gemiddelde

(tijd/belga) - In 1995 had 55,7 procent van de Belgen tussen 15 en 65 jaar een voltijdse of een deeltijdse baan. België loopt daarmee achter op het Europees gemiddelde van 60,2 procent en ver achter op Duitsland (65 procent), Nederland (64,3), VK (67,8) en Denemarken (73,4). Mocht België dezelfde tewerkstellingsgraad halen als Nederland, dan zou België 750.000 banen meer tellen. Dat blijkt uit het tweede evaluatierapport 1996 van het federaal werkgelegenheidsbeleid.Michel Jadot, secretaris-generaal van het ministerie van Arbeid en Tewerkstelling, stelde het tweede evaluatierapport donderdag voor. Volgens hem komt het tekort aan banen in België het duidelijkst tot uiting in de uitstoting uit de arbeidsmarkt van jongeren beneden de 25 jaar en vooral van de ouderen boven de 50 jaar. Want als de leeftijdsgroep tussen 25 en 50 jaar wordt bekeken, dan scoort België zelfs beter dan het Europees gemiddelde, zowel voor mannen als voor vrouwen. Meer nog, in deze leeftijdscategorie ligt de werkgelegenheidsgraad in België even hoog als in Nederland.