Texaco : topsalarissen in aandelen

Het salaris van Texaco-topman James Kinnear zal voor drie vierde aan de resultaten van de onderneming gekoppeld worden. Deze maatregel kadert in een plan de topsalarissen op een andere wijze te bepalen. Topkaders zullen voortaan tussen de 20 en 75% in stock options worden betaald. De prestaties van de topkaders zullen door vier faktoren bepaald worden: return on invested capital binnen de industrietak, de return on invested capital in vergelijking met het plan van Texaco, de winsten tegenover het voorbije jaar en de winsten in vergelijking met het plan van het bedrijf.