Advertentie
Advertentie

Texaf boekt iets lager verlies

(tijd) - De Belgische holding Texaf boekte in 1999 een geconsolideerd verlies van 0,486 miljoen euro, een lichte daling tegenover het verlies van 0,504 miljoen euro in 1998. Texaf is de 82 procent-dochter van Cobepa met voornamelijk Kongolese activiteiten. Het belangrijkste filiaal van Texaf is de textielgroep Utexafrica. Die kon haar omzet op peil houden omdat de vraag naar confectiegoederen fors steeg. Het verlies bij Utexafrica daalde omdat de prijs van katoen verminderde, de loonlasten onder controle bleven en de energiefactuur inkromp.Het verdere geconsolideerde verlies komt er ondanks een vermindering van de bedrijfskosten. Het courant resultaat blijft zo verlieslatend bij gebrek aan inkomsten uit de Kongolese activiteiten. Het courant resultaat verbeterde aanzienlijk tot een verlies van 0,423 miljoen euro tegenover 0,656 miljoen euro in 1998. Na een uitzonderlijke opbrengst van 93 miljoen frank kwam het verlies voor belastingen op 0,33 miljoen euro tegenover 0,488 miljoen euro. Daarentegen liep het verlies van de ondernemingen waarop de vermogensmutatiemethode is toegepast sterk op tot 0,156 miljoen euro van 0,015 miljoen euro. Dat was te wijten aan een afschrijving op het residentieel park in Sautour bij dochter Codefi. Per aandeel daalde het nettoverlies van 1,58 euro tot 1,52 euro. Texaf noteert op de contantmarkt van de beurs van Brussel. Gisteren sloot het aandeel onveranderd af op 7,24 euro.