"Texas van Vlaanderen' is nauwelijks op de hoogte van milieuwetgeving

BRUSSEL (tijd) - Er bestaat een hemelsbreed verschil tussen het stemmen van wetten en reglementen en het doen naleven ervan. Dat blijkt eens temeer uit een enquête van de Zuidwestvlaamse ekonomische groepering Charter '99 naar de milieuzorg in de praktijk bij het plaatselijke bedrijfsleven. Drie kwart van de ondervraagde ondernemers weet niet eens of ze in regel zijn met de milieuwetgeving. 43 procent deed nog niet de minste poging om het Vlaamse milieuvergunningsreglement VLAREM II te doorgronden. Het onderzoek, dat in opdracht van Charter werd uitgevoerd door het Westvlaams Ekonomisch Studiebureau (WES), heeft betrekking op 136 bedrijven uit de arrondissementen Kortrijk, Roeselare en Tielt (wegens het ekonomisch dynamisme van vooral kleine bedrijfjes vaak het Texas van Vlaanderen genoemd).