"Texas van Vlaanderen' kan uitbreiden

(tijd) - De Vlaamse regering besliste gisteren het gewestplan-Kortrijk gedeeltelijk in herziening te stellen om zo de weg vrij te maken voor de aanleg van 200 hektare industrieterreinen. Het is de eerste keer dat het moratorium dat de executeve had ingesteld op nieuwe gewestplanwijzigingen wordt doorbroken. De wijziging werd aanvaard omdat ze past in de basisoriëntaties omtrent het Struktuurplan Vlaanderen, die gisteren eveneens werden goedgekeurd.