Textiel en konfektie verwachten jobverlies

(tijd) - In de textielindustrie verwacht men een vermindering van het produktievolume van 1 tot 2%, wat neerkomt op een daling van 2 á 3% tegen courante prijzen, zo blijkt uit het sektorieel konjunktuuroverzicht van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. De werkgelegenheid zal er met zo'n 2 tot 3% verminderen. De CRB verwacht een daling van de binnenlandse leveringen met 3% in volume, en met 4% tegen courante prijzen. In de kleding- en konfektie- industrie verwacht men daarentegen een stijging van de totale verkoop van 4% tegen courante prijzen; in volume is dat een toename met 1 tot 2%. Maar ook hier zal de werkgelegenheid verminderen in vergelijking met het eerste halfjaar '90 (met 1 tot 2%). De binnenlandse leveringen zullen in volume met 2 tot 3% dalen, terwijl de invoer met 2 tot 3% zal stijgen.