Textielindustrie trekt aan alarmbel

(tijd) - Volgens Febeltex, de werkgeversorganizatie uit de tekstielsektor, dreigen de begrotingsmaatregelen de konkurrentiepositie van de sektor zwaar aan te tasten. Dit gebeurt op een ogenblik dat de ekonomische konjunktuur zwak blijft, en in het kader van de Uruguay-ronde gesproken wordt over een verdere liberalizering van de wereldhandel. Febeltex wijst erop dat de sektor dit jaar wel bijzonder zwaar wordt aangepakt: de desaktivering van de investeringsaftrek, de maatregelen inzake tijdelijke werkloosheid, de uitbijvende expansiewetgeving in Vlaanderen en nu de halvering van de Maribel-operatie. Dit alles is voor Febeltex onaanvaardbaar.