Textielindustrie voor strengere GATT-regels

(tijd/reuter) - Na afloop van de bijeenkomst van de 105 GATT-landen vorige week in Genève, zegt Camille Blum, direkteur-generaal van Comitextil, het koördinatiekomitee van de Europese textielnijverheid, in een mededeling dat alle aanwezige landen erkend hebben dat iedere aanpassing van de internationale handel in textiel- en kledingwaren rechtstreeks afhangt van de uitwerking van striktere GATT- regels en disciplines.