Textielsector heeft dan toch zijn CAO

(tijd)- Werkgevers en vakbonden van de textielsector hebben woensdagavond uiteindelijk toch een overeenkomst bereikt over een collectieve arbeidsovereenkomst voor 2003-2004. Donderdag gingen de 40.000 arbeiders uit de sector opnieuw aan de slag. De stakingen die tal van bedrijven al drie dagen trof, was afgelopen.De confrontatie begon op 14 maart met het afspringen van de gesprekken over een nieuwe CAO en met een stakingsaanzegging die afgelopen maandag afliep. Sindsdien lagen tal van textielbedrijven plat. Het conflict draaide rond loonsverhogingen. De textielfederatie Febeltex wilde de loonnorm van 5,5 procent uit het interprofessioneel akkoord niet overschrijden. De bonden wilden een soepeler systeem van tijdskrediet. Ook de carenzdag, waardoor de eerste ziektedag van een arbeider niet wordt betaald, moest weg. Volgens Febeltex zijn de werkgevers gegaan tot een loonsverhoging van 6 procent: tweemaal een indexsprong van telkens 2 procent plus een verhoging van 2 procent er bovenop. Volgens de vakbonden gaat het om een loonsverhoging van 4,63 procent. Net aanvaardbaar, luidde het bij de bonden. Het nationaal sectoraal comité van ACV Textura keurde het akkoord dan ook met slechts een kleine meerderheid goed.De loonsverhoging bestaat uit twee indexsprongen, met bovenop een verhoging van de baremieke en effectieve lonen met 0,15 euro vanaf 1 januari 2004. In oktober, november en december 2003 wordt per gewerkte dag een maaltijdcheque toegekend met een tussenkomst van de werkgever van 3,71 euro per dag. Vanaf 1 april 2004 wordt een carenzdag per kalenderjaar geschrapt - en dus betaald - mits er een ononderbroken anciënniteit in de onderneming is van 5 jaar. Het systeem van tijdskrediet wordt versoepeld. Er kan voortaan afgeweken worden van de norm dat maximaal 5 procent van het personeel in aanmerking komt. Voor een sector met ongeveer 14.000 vrouwelijke arbeiders was dat een belangrijke eis. Voorts werden een aantal andere verworvenheden verlengd of bijgesteld en is ook een sociaal vredesakkoord getekend. Febeltex moet nu nog zijn leden schriftelijk raadplegen over het akkoord. RDW