TGV : 3 types, 3 snelheden, 3 spanningen...

(tijd) - Hoewel de TGV in ons land deel uitmaakt van één Europees TGV-net, gaat het niet om één gestandaardizeerd uniform net, maar veeleer om een geheel van verbonden nationale hoge of minder hoge snelheidslijnen, waarbij elk net zijn nationale partikulariteiten behoudt. Zo zullen de TGV-stellen tegen drie verschillende snelheden door Europa razen, moeten de treinstellen drie verschillende elektrische spanningen aankunnen, en zullen we moeten leren leven met minstens twee en allicht zelfs drie verschillende types van TGV-stellen. De Europese TGV: eenheid in verscheidenheid.