Thailand rekent op zijn havens voor verdere ekonomische opgang

(van onze verslaggever) BANGKOK (tijd) - De Russen zijn nooit gekomen. Maar de kans dat er binnenkort een Thai in uw achtertuin staat, is niet gering. De jongste Aziatische tijger is duidelijk niet van plan zijn ekonomische opgang te onderbreken. Daarvoor is echter wel veel meer havenkapaciteit nodig. En dat Vlaamse bedrijven sterk geïnteresseerd zijn daarvoor te zorgen, blijkt tijdens de Vlaamse havendagen die momenteel in Bangkok plaatshebben.