"The Flemish Farmers'

(tijd) - Vlaanderen heeft diepe zakken. De "Vlaamse beleggers', voor andere gewoon de "Vlaamse boeren', hebben een cruciale rol gespeeld in het verloop van de Generale-strijd. Ze speelden Suez tien procent van het aandelenkapitaal en gaven de Franse holding de onmisbare springplank naar de volstrekte meerderheid.