Theatercommissie neemtcollectief ontslag

(tijd) - De voltallige adviescommissie teksttheater nam donderdag ontslag, uit onvrede met het beleid van Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux (VU/ID). De commissie nam het niet dat de minister haar adviezen niet volgde. Anciaux reageerde verwonderd. Naast artistieke criteria zijn er maatschappelijke criteria waar een minister rekening mee moet houden. Cultuur is een geweldig middel dat de opbouw van een gemeenschap kan schragen, luidde het.