Advertentie
Advertentie

'Thibaut & Co in zes maanden leeggezogen'

BRUSSEL (tijd) - De kapitalizatiemaatschappij Luc Thibaut & Co heeft in de periode tussen eind 1991 en juni 1992 voor ongeveer 1 miljard frank leningen en leasingkontrakten verstrekt aan de inmiddels failliete bedrijvengroep rond Jan Maes, Marc De Schutter en Guido Van Belle. Uit dat faillissement valt zo goed als niets te rekupereren voor de houders van kapitalizatiebons van Thibaut & Co. Alle hoop om nog iets meer dan de huidige 60 procent uit te keren, is nu gericht op een akkoord met de fiskus voor de kwijtschelding van de roerende voorheffing. Volgens bijzonder vereffenaar Paul Rappe wordt allen kapitaal uitgekeerd. 'Het is te gek dat de gedupeerden roerende voorheffing moeten betalen op intresten die ze nooit zullen ontvangen, laat staan dat ze hun oorspronkelijk ingelegd kapitaal ooit helemaal terugzien.' De fiskus meent echter dat 80 procent van het uitgekeerde bedrag kapitaal omvat en het saldo rente is waarop roerende voorheffing moet worden betaald. Zolang hierover betwisting bestaat, moet bijzonder vereffenaar Rappe de roerende voorheffing inhouden en reserveren totdat een beslissing valt. Als er nog een vierde uitkering volgt, dan zal het geld hoofdzakelijk uit deze 'fiskale' reserves komen. Het gaat om enkele tientallen miljoenen frank. De beslissing ligt bij (uittredend) minister van financiën Maystadt. De fiskale administratie zou geadvizeerd hebben om vrijstelling te verlenen maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de nieuwe regering.