Thuin tegen overname door Tiense Suiker

Burgemeester Brocard van Thuin heeft zijn bezorgdheid geuit over de overname van de suikerraffinaderij van Donstienne door Tiense Suiker. Volgens hem komen 50 van de 140 banen bij Donstienne door deze overname in het gedrang. Bovendien vreest hij dat de bestaanszekerheid van nog eens 450 suikerbiettelers en 25 vervoerders nu bedreigd wordt. Hij stelt een topberaad voor tussen de betrokken bedrijven, vertegenwoordigers van het Waalse gewest, het stadsbestuur van Thuin en andere "stuwende krachten' uit de regio.