Thuis zijn in de eenheidsmarkt

BRUSSEL (tijd) - De Europese eenheidmarkt kan maar goed werken als de wetgevende maatregelen die hiermee verband houden in alle lidstaten van de Europese Unie op een gelijkwaardige wijze toegepast worden. Daarom heeft de Europese kommissie de nationale administraties ertoe aangezet beter met mekaar en met de kommissie samen te werken.