Thuisverplegers hekelen concurrentievervalsing

(tijd) - De zelfstandige thuisverplegers hekelen het slachtoffer te zijn van concurrentievervalsing. Ze nemen het niet dat het Wit-Gele Kruis, zoals beloofd, 14,13 miljoen euro kreeg van Frank Vandenbroucke, de federale minister van Sociale Zaken. Het Wit-Gele Kruis maakte eerder dit jaar gewag van financiële moeilijkheden, en eiste een andere financiering dan de zelfstandige verplegers. Het haalde de hogere socialezekerheidsbijdragen voor zijn loontrekkende verplegers en de administratieve omkaderingskosten als argumenten aan. De zelfstandige verplegers betreuren dat Vandenbroucke op de klaagzang inging zonder een grondig onderzoek naar de oorzaken van de tekorten te doen.