Thuiswerker krijgt soepel sociaal statuut aangemeten

(tijd) - Het is nodig dat er een sociaal statuut komt voor 'de bezoldigde werknemer die thuis werkt'. Dat statuut moet echter soepel zijn, mede om de huidige evolutie in de huisarbeid te kunnen opvangen. Dit zeggen de sociale partners in de Nationale arbeidsraad (NAR), in een advies.Het advies handelt over een wetsvoorstel van de meerderheid in de Senaat. Dat voorstel werd neergelegd omdat door een uitspraak van het Hof van Kassatie de thuiswerkers geen statuut meer hebben, waardoor werkgevers en werknemers in de onzekerheid zitten.