Advertentie
Advertentie

Thyssen-winst daalt

DUISBURG (reuter) - De winst van de groep Thyssen is tijdens de eerste vijf maanden van het jaar 1990/91 gedaald in vergelijking met het voorgaande boekjaar. Het huidioge boekjaar loopt tot einde september. Toch toonde voorzitter Spethmann zich tevreden over de gang van zaken tijdens dit jaar.