Tien geboden van leiderschap

De twaalf afdelingshoofden van Recticels IDC selecteerden tien essentiële competenties. Leiders moeten volgens hen1. inspirerend zijn2. openstaan voor verandering3. vrijheid geven4. respect afdwingen5. technisch competent zijn6. een visie ontwikkelen7. medewerkers opleiden en ontwikkelen8. teamgeest creëren9. consequent zijn10. medewerkers informeren