Advertentie
Advertentie

Tien procent pvs verkeersovertredingen geseponeerd

Het Belgische gerecht seponeert beduidend minder processen-verbaal voor verkeersovertredingen. Dat blijkt uit een antwoord van de federale minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), op een schriftelijke vraag van sp.a-kamerlid Daan Schalck. In 1999 en 2000 is 10 procent van de processen-verbaal wegens verkeersinbreuken geseponeerd. In de periode 1990-1991 lag dat aantal nog op 29,1 procent. Uit het antwoord blijkt wel dat een verkeersovertreder in Wallonië dubbel zoveel kans heeft dan een verkeersovertreder in Vlaanderen om een bestraffing te ontlopen (17,8 procent tegenover 7 procent seponeringen). De pakkans blijkt, rekeninghoudend met de omvang van het wagenpark en de verkeersdrukte, aan beide kanten van de taalgrens wel even groot te zijn.De cijfers tonen aan dat het systematisch toepassen van de onmiddellijke inning voor lichte overtredingen voor een ontlasting van de parketten zorgt. Hierdoor kunnen ze zich toespitsen op de vervolging van zware overtredingen. Schalck vraagt dat de bevoegde ministers werk maken van een systematische toepassing van de onmiddellijke boetes in alle gerechtelijke arrondissementen. Hij vraagt ook dat de grote verschillen inzake vervolgings- en seponeringsbeleid tussen arrondissementen weggewerkt worden. Als een groot arrondissement als Antwerpen slechts 3,7 procent seponeringen telt op meer dan 200.000 processen-verbaal, dan moeten kleinere arrondissementen zoals Nijvel en Veurne zeker beter kunnen dan 30 procent seponeringen op respectievelijk 48.000 en 15.000 verkeersovertredingen. SV