Tien vragen van Knight Vinke voor Electrabel

1. Waren alle leden van het remuneratie- en benoemingscomité op de hoogte van het ontslag van Willy Bosmans?